Category: Stotra

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्र के 10 रहस्य

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्र के 10 रहस्य

श्री राम रक्षा स्तोत्र बुध कौशिक ऋषि द्वारा रचित श्रीराम का स्तुति गान है। इसमें प्रभु श्री राम के अनेकों नाम का गुणगान किया है। आओ जानते हैं इसका पाठ करने के 10 रहस्य।...

Maa Vaibhav Laxmi

Astha Lakshmi Stotra

Adilakshmi Suragana vandita sundari madhavi chandra sahodari hema maye Muniganavandita mokshapradayini Manjula bhashini vedanute Pankajavasini devasupujita sadgunavrshini shantiyute Jayajaya he madhusudhana kamini adilakshmi paripalayamam ||1|| Dhanyalakshmi Aiekalikalmashanashini kamini vaidikarupini vedamaye Ksheerasamudbhava mangala rupini mantranivasini...

Daridra Dahana Stotra

Daridra Dahana Stotra

Vishvesvaraya Narakantaka Karanaya Karnamrta Sasisekhara bhooshanaya Karpura kanti dhavalaya jatadharaya Darirdradukha dahanaya namah shivaya || Gouri priyaya rajanisha Kaladharaya Kalantakaya bhujaga dhipa kankanaya Gangadharaya Gajaraja Vimardanaya Darirdya dukha dahanaya namassivaya || Bhakta priyaya bhavaroga...