Category: Lakshmi

Lakshmi Ashtottara Shata Namavali

Lakshmi Ashtottara Shata Namavali

Om prakrityai namah Om vikrityai namah Om vidyaayai namah Om sarvabhuutahitapradaayai namah Om shraddhaayai namah Om vibhuutyai namah Om surabhyai namah Om paramaatmikaayai namah Om vaache namah Om padmaalayaayai namah Om padmaayai namah Om...

Maa Vaibhav Laxmi

Astha Lakshmi Stotra

Adilakshmi Suragana vandita sundari madhavi chandra sahodari hema maye Muniganavandita mokshapradayini Manjula bhashini vedanute Pankajavasini devasupujita sadgunavrshini shantiyute Jayajaya he madhusudhana kamini adilakshmi paripalayamam ||1|| Dhanyalakshmi Aiekalikalmashanashini kamini vaidikarupini vedamaye Ksheerasamudbhava mangala rupini mantranivasini...